دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 17، مرداد 1402، صفحه 8-93 

مقاله ترویجی

مروری بر سنتز متانول، پیشنهاد سازوکار تولید بر اساس پتانسیل تعلیق کلوئیدی و روش DFT

صفحه 8-27

اسدالله فرهادی


مقاله پژوهشی

امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران

صفحه 28-42

اسماعیل قاسمی کفرودی؛ محمدرضا حبیبی؛ محمد خالدی سردشتی؛ محمدعلی مانیان؛ زینب سبحانی


بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز

صفحه 43-58

مهدی امیرخانی؛ مازیار نوعی؛ علی حسینی؛ سلیمان مصلح؛ مسعود بیژنی


توزیع میکرو/نانوذرات ZrO2 بر روی فولاد ST37 به کمک فرآیند اصطکاک اغتشاشی و بررسی تأثیر آن بر ارتقاء خواص فولاد در برابر خوردگی

صفحه 59-68

سید محمد حسین شریفی؛ آرمین ثابت قدم اصفهانی؛ یگانه داودبیگی


مقاله ترویجی

بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران

صفحه 69-79

محمد دوستی؛ مسعود بیژنی؛ همدم مجد تیموری؛ سجاد سپاسی فر


اثر تعادل بخار-مایع بر جذب گاز CO2 توسط محلول آبی پپرازین و مایع یونی به روش طراحی آزمایش مرکب مرکزی

صفحه 80-93

سهیلا زارع؛ عبدالرسول پورانفرد